Open Access Highly Accessed Email this article to a friend

Extrapelvic endometriosis: a rare entity or an under diagnosed condition?

Nikolaos Machairiotis, Aikaterini Stylianaki, Georgios Dryllis, Paul Zarogoulidis*, Paraskevi Kouroutou, Nikolaos Tsiamis, Nikolaos Katsikogiannis, Eirini Sarika, Nikolaos Courcoutsakis, Theodora Tsiouda, Andreas Gschwendtner, Konstantinos Zarogoulidis, Leonidas Sakkas, Aggeliki Baliaka and Christodoulos Machairiotis

Diagnostic Pathology 2013, 8:194  doi:10.1186/1746-1596-8-194

Fields marked * are required


Multiple email addresses should be separated with commas or semicolons.
How can I ensure that I receive Diagnostic Pathology's emails?