Table 3

PT450

Sample

IHC p16

FISH p16

PCR p16

IHC p53

FISH p53

PCR p53

Ki-67


OT

-

No deletion

normal

-

Monosomy

Mutation 151:CCC/CGC Prox/Arg

+

XT/OT (Nu267) (P1–P7)

-

No deletion

++

Polysomy 3:3(70%)

+

CC/XT

-

No deletion

+++

Polysomy 3:3(75%)

+

XT/CC (Nu416) (P1–P5)

3+

No deletion

+++

Polysomy ++ 3:3(80%), 4:4, 6:6 (5%)

+++

(P6–P8)

3+

No deletion

+++

Polysomy ++ 3:3(85%), 4:4, 6:6 (5%)

+++

(P9–P11)

3+

No deletion

+++

Polysomy +++ 3:3(85%), 4:4, 6:6 (15%)

+++


Noguera et al. Diagnostic Pathology 2008 3(Suppl 1):S27   doi:10.1186/1746-1596-3-S1-S27

Open Data